Dit is een filmpje van Rolando Toro, de creator van Biodanza, hierin beschrijft hij wat Biodanza is:

Biodanza nodigt je uit deel te nemen aan wekelijkse bijeenkomsten die middels beweging veilig en geleidelijk intens beleefde ervaringen oproepen. Biodanza noemt deze ervaringen ‘vivencia’s’. Het zijn intense belevingen van in het hier-en-nu zijn, die voedend zijn als het gaat om emotionele integriteit. Ze maken een verbinding wakker die raakt aan de intuïtie van de onmiddellijkheid van het bestaan. De term ‘vivencia’s’ verwijst zowel naar de ervaringen die de sessies oproepen als naar de Biodanza sessie zelf.

De effecten van Biodanza

De effecten die zijn vastgesteld, zijn voor de meeste mensen dezelfde. Ongeacht hun achtergrond en persoonlijkheid. Je moed en je verlangen om te leven nemen toe, je relaties met partners, vrienden en ouders verbeteren. Je krijgt toegang tot liefde en sensualiteit. Je creatieve vermogen neemt toe. Je hebt meer energie voor je werk en je studie. Je bent tevreden met jezelf en ziet de kwaliteit van je leven toenemen. 

Wat betekent Biodanza?

Het voorvoegsel ‘Bio’ komt van ‘bios’, dat ‘leven’ betekent. Samengetrokken met ‘danza’ – in de betekenis van een ‘geïntegreerde beweging vol intentie’ – ontstaat de metafoor van Biodanza als de ‘dans van het leven’. Biodanza, die gebaseerd is op antropologische onderzoeken rondom dans en rituelen die uitdrukking geven aan de viering van het leven, zet aan tot een gevoel van gemeenschappelijkheid en gemeenschapszin. Wanneer je regelmatig deelneemt aan de vivencia’s helpt Biodanza je om plezier in je leven toe te laten nemen en eer te brengen aan het sacrale van het leven zelf. Zo kan bewustzijn van een universele solidariteit in je gewekt worden.

De afgelopen vier decennia heeft Biodanza zich sterk ontwikkeld onder de bezieling van Rolando Toro Araneda in Latijns Amerika en Europa. Het dient inmiddels als een therapeutisch, bewegingsgericht systeem ten behoeve van menselijke integratie, psycho-spirituele ontwikkeling, welzijn en bewustzijnsgroei.