VBSN

VBSN (Vereniging Biodanza Scholen Nederland) is een samenwerkingsverband van alle Biodanza® Sistema Rolando Toro Scholen Nederland. Dit zijn de Biodanza scholen die een licentie hebben en werken volgens de richtlijnen van het IBF. 

VBSN houdt toezicht op de kwaliteit van de Biodanza opleiding (programma, materiaal en docenten) alsook op de opleidingsinformatie die gegeven wordt door alle Biodanza® scholen in Nederland. 

Dat betekent dat zij verantwoordelijk is de kwaliteit en communicatie van haar leden te toetsen en deze aanspreekt op naleving van gemaakte afspraken hierover.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de VBSN: www.biodanzascholen.nl