Privacy verklaring

Biodanza4you en Biodanza school Midden-Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

Contactgegevens

Contactgegevens Biodanza4you en Biodanza school Midden-Nederland.

Robert de Jong (directeur en functionaris gegevensbescherming) te Deventer 

Website: biodanza4you.nl 
E-mai: info@biodanza4you.nl 
Mobiel: 06-22966808. 

In geval van (vermeende) schending van privacy kun je te allen tijde telefonisch contact met mij opnemen.

 1. Persoonsgegevens die Biodanza4you en Biodanza school Midden-Nederland verwerkt, verwerkt jou persoonsgegevens omdat jij deze aan mij verstrekt hebt: – omdat je je hebt ingeschreven als danser in één van onze wekelijkse groepen; – omdat je hebt aangegeven belangstelling te hebben voor de activiteiten van Biodanza4you; – omdat je je hebt ingeschreven als student; – of omdat je hebt aangegeven verbonden te willen blijven aan de school als ex-student; – of omdat je hebt aangegeven belangstelling te hebben voor de activiteiten van de school. Persoonsgegevens waar het om gaat – Voor- en achternaam; – Geslacht; – Adres en woonplaats; – Telefoonnummer; – E-mail adres; – IP-adres; – Bankrekeningnummer.
 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag Biodanza4you en Biodanzaschool Midden-Nederland persoonsgegevens verwerkt – Je hebt je ingeschreven als student en wordt als zodanig opgenomen in de schooladministratie; – Je hebt aangegeven belangstelling te hebben voor de activiteiten van biodanza4you of de school en ontvangt daardoor e-mails; – Het afhandelen van jouw betaling.
 3. Geautomatiseerde besluitvorming
  Biodanza4you en Biodanzaschool Midden-Nederland neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.
 4. Hoe lang Biodanza4you en Biodanzaschool Midden-Nederland gegevens bewaart
  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen: • Studentenadministratie en betalingen Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in de studenten administratie en zolang bewaard als nodig is voor het voeren van adequate bedrijfsvoering. Gegevens worden alleen voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden gebruikt. Voor de belastingdienst moeten gegevens 7 jaar bewaard worden. Voor wat betreft de studentenverslagen die ingeleverd worden ten behoeve van de opleiding: deze worden alleen gedurende de betreffende opleidingscyclus bewaard. Na de betreffende cyclus worden alle ingeleverde verslagen verwijderd. • E-mails Bij iedere e-mail aangaande activiteiten van de school is er de gelegenheid om aan te geven niet langer e-mails te willen ontvangen. Je wordt dan van de e-maillijst verwijderd. • Delen van persoonsgegevens met derden Gegevens worden alleen gedeeld met derden als het gaat om bedrijfsvoering, zoals met de Belastingdienst, of accountant, en dienen ook geen enkel ander doel dan te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 6. Hoe Biodanza4you en de Biodanzaschool Midden-Nederland jouw gegevens beveiligt
 7. Wij doen er alles aan persoonsgegevens te beschermen, door beveiligde computers en beveiligde accounts. Als je het idee hebt dat dit niet zo is, neem dan contact met mij op