Biodanza opleiding

Het werd tijd dat ik er toe kome iemand te zijn.
Het werd tijd dat binnen mij verschijne
de tijger, het kind, de bij,
het moment breekt aan om een rivier te zijn,
stromende wateren, toegewijd aan de bestemming.
Het werd tijd, na
het Tijdperk van Triomf, na De Dijken
droog van verdriet, na
de Angst voor Achtergelaten Zijn, ben ik aangekomen
bij de tijd van de jasmijnen.
Het werd het uur dat ik er toe kome
iemand te zijn,
zo anoniem, zo licht,
als de stelen van bamboe.


Rolando Toro

Systeem Rolando Toro

Introductie

De Biodanzaschool Midden-Nederland is een school waar mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en opgeleid worden tot Biodanza facilitator. De opleiding gaat over jou, ter ondersteuning en bevordering van je eigen ontwikkeling en je persoonlijke transformatieproces.

Duur van de opleiding

De opleiding heeft een duur van drie tot vier jaar.

 • Het eerste jaar van de opleiding is het vormend jaar van de groep waarin de nieuwe deelnemers kunnen toetreden. Aan het einde van het eerste jaar wordt deze groep gesloten voor nieuwe leden.
 • Het tweede jaar is het hart van de opleiding waarin de groep een verdiepings- en integratie proces aangaat als onderdeel van het leerproces.
 • Het derde en vierde jaar van de opleiding bestaat uit de methodologie van Biodanza, de praktische sessies onder supervisie en het schrijven en presenteren van een scriptie.

Rolando Toro Araneda, de grondlegger van Biodanza, definieert Biodanza als:

“Een systeem van affectieve integratie, organische renovatie en een heropvoeding in de oorspronkelijke levensfuncties, gebaseerd op vivencia’s geïnduceerd door dans, zingen en verschillende ontmoetingssituaties in een groep”.

De vivencia neemt een belangrijke plaats in binnen Biodanza. Vivencia betekent letterlijk “in het geleefde moment zijn”. Tevens wordt het woord gebruikt voor de workshop. Binnen de opleiding leren we door ervaren, door in vivencia te zijn. Een groot gedeelte van elk schoolweekend zal bestaan uit vivencia’s, workshops. Hier doe je de nodige ervaring op om vanuit de kennis in je cellen, de opgeslagen ervaring, jezelf te ontwikkelen en mogelijk in de toekomst zelf Biodanza workshops te kunnen geven. Daarnaast wordt de theoretische achtergrond en filosofische aspecten van Biodanza gedoceerd via lezingen en werkgroepen. Deze opleiding is ontwikkeld volgens de richtlijnen van de International Biocentric Foundation (IBF). voor de website van de IBF klik hier.

International Biocentric Foundation

De Rolando Toro System® Biodanza Scholen zijn door de International Biocentric Foundation (IBF) opgericht. De IBF staat er garant voor dat theorie, methode en beoefeningcriteria van Biodanza Rolando Toro System® wereldwijd hetzelfde zijn en blijven. 

Vereniging Biodanza Scholen Nederland

De Biodanza school Midden Nederland heeft een licentie van het International Biocentric Foundation (IBF) en is lid van de Vereniging Biodanza Scholen Nederland (VBSN). VBSN is een samenwerkingsverband van alle Biodanza® Systeem Rolando Toro Scholen Nederland. Dit zijn de Biodanza scholen die een licentie hebben en werken volgens de richtlijnen van het IBF. VBSN houdt toezicht op de kwaliteit van de Biodanza opleiding (programma, materiaal en docenten) alsook op de opleidingsinformatie die gegeven wordt door alle Biodanza® scholen in Nederland. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is de kwaliteit en communicatie van haar leden te toetsen en deze aanspreekt op naleving van gemaakte afspraken hierover. Ook met klachten met betrekking tot de opleiding kun je bij de VBSN terecht.  

Voor meer info over VBSN klik hier.

Wat verwachten we van de studenten?

Voor het verdiepen en ervaren van de vivencia, om jouw proces van transformatie te laten plaatsvinden, wordt er van je verwacht dat je een commitment aangaat met jezelf en de groep, voordat je kan starten moet je minimaal 50 uur Biodanza ervaring hebben in een wekelijkse groep.

Als deelnemer van de school gaan we ervan uit dat je elk weekend aanwezig bent. De opleiding is een groepsproces. Het is belangrijk dat je als groep groeit, dat we samen de veiligheid creëren om te kunnen onderzoeken, ontdekken en expressie te geven aan onze potenties. Dat we elkaar steunen bij het overwinnen van angsten en blokkades, zodat we de diverse aspecten van onszelf op een gezonde manier kunnen integreren. Het wordt van je verwacht dat je alleen in onvoorziene en onverwachte noodsituaties niet in de mogelijkheid bent het weekend bij te wonen en in dit geval wordt je vriendelijk verzocht om de groep daarvan in kennis te stellen.

Open van hart en geest

Om het maximale uit elk weekend te kunnen halen, is het belangrijk dat je bereid bent te oefenen je hart te openen zodat de affectie en compassie kan groeien. Ook vragen we een open geest die onbevangen de filosofische en theoretische aspecten van Biodanza kan onderzoeken, zoals Rolando Toro ze aanbiedt. We vragen de bereidheid om het systeem dat hij gecreëerd heeft tot je te nemen en te leren kennen.

De opleiding

De opleidings cyclus bestaat uit 28 Schoolweekenden 2 seminars en het Minotaurus Project verdeeld over 3 jaar. Het vierde jaar van de opleiding bestaat uit de praktische sessies onder supervisie en het schrijven en presenteren van een scriptie.

1 keer per maand is er een opleidingsweekend. Daarnaast is er een studiebelasting van ongeveer 4 uur per week (wekelijkse les volgen, lezen van het studiemateriaal en een verslag schrijven van het Schoolweekend). 

Gedurende het eerste jaar van het programma is de school geopend voor iedereen. In het tweede jaar van de training is de school gesloten voor nieuwe deelnemers. Dit stelt de groep in staat om samen te integreren en geeft een verdieping in affectieve verbinding tussen de studenten. 

Een opleidingsweekend bestaat uit 4 vivencia’s en 3 uur theorie verdeeld over 2 dagen.

Je krijgt een reader voor elke module. Er wordt van je verwacht dat je een verslag maakt van de theoretische aspecten van elk weekend. Het in eigen bewoordingen weergeven van de theorie heeft een ondersteunende functie om het gehele concept en de ideeën van het Biodanza systeem te kunnen begrijpen. Als aanvulling wil je misschien je persoonlijke ervaring in het weekend vastleggen in dit verslag. Aan het einde van de training kun je teruglezen wat jouw persoonlijke geschiedenis en reis is geweest en ontdekken wat de veranderingen zijn die hebben plaatsgevonden in jouw leven.

Programma

Het programma van de opleiding bestaat uit twee delen:

Deel 1:

Een tweejarig proces van persoonlijke ontwikkeling die bestaat uit verdieping van de vivencia’s, ondersteund met theoretische kennis en praktische aspecten van Biodanza. Dit vindt plaats tijdens de eerste 21 weekenden.

Deel 2:

Het derde jaar bestaat uit methodologie en praktische vaardigheden waardoor je Biodanza docent kunt worden. Dit zijn de laatste 7 weekenden van de cyclus. Het vierde jaar bestaat uit het lesgeven onder supervisie en het schrijven van je monografie.

Om een gekwalificeerde Biodanza docent te worden moet de student aan de volgende eisen voldoen:

• Alle 28 opleidingsweekenden en 2 seminars in de Biodanza School Midden Nederland gevolgd hebben.

• Een Biodanza groep samenstellen en les geven onder toezicht van een didactisch Biodanza docent. Een minimum van 8 supervisie klassen is verplicht.

• Het samenstellen en presenteren van een zelfgeschreven monografie, het onderwerp van de monografie moet goedgekeurd zijn door de directeur van de school.

• Deelname aan minimaal 3 theoretische en vivenciele workshops die gerelateerd zijn aan de theorie van Biodanza.

Onderwerpen deel 1:

1. Definitie en theoretisch model van Biodanza

2. Vitaal onderbewustzijn & biocentrisch principe

3. De vivencia

4. Biologische aspecten van Biodanza

5. Fysiologische aspecten van Biodanza

6. Psychologische aspecten van Biodanza

7. Identiteit en integratie

8. Trance en regressie

9. Mythologische en filosofische voorgangers van Biodanza

10. Contact en strelingen

11. Menselijke beweging

12. Vitaliteit

13. Seksualiteit

14. Creativiteit

15. Affectiviteit

16. Transcendentie

17. Mechanismen van de werking van Biodanza

18. Toepassingen en uitbreidingen van Biodanza

19. Biodanza Ars Magna

20. Biodanza en sociale actie

21. De muziek in Biodanza

Onderwerpen deel 2:

22. Methodologie I – Muzikale semantiek

23. Methodologie II – De Biodanza les I

24. Methodologie III – De Biodanza les II

25. Methodologie IV – Wekelijkse les en Biodanza workshops.

26. Methodologie V – De Biodanza groep

27. Methodologie VI – Evaluatie criteria en ontwikkeling proces in Biodanza

28. Methodologie VII – Officiële lijst van oefeningen, presentatie en muziek van Biodanza

2 Theoretische-Vivenciele seminars

In de loop van de opleiding is het vereist om minimaal 2 theoretisch-vivenciele seminars bij te wonen. Deze seminars zijn een aanvulling op de 28 workshops en bieden de mogelijkheid om in de diepte van bepaalde onderwerpen, die betrekking hebben op Biodanza, met een overeenkomstige Vivencia, gekoppeld aan het onderwerp.

Minotaurus Project

De student kan ervoor kiezen om in een of twee Minotaurus projecten deel te nemen als onderdeel van de opleiding. Het Minotaurus Project is ontwikkeld door Rolando Toro als een manier om je eigen angsten te confronteren en de moed hebben om actie te ondernemen en om je hart te volgen. Het Minotaurus Project is optioneel.

Wekelijkse Biodanza Sessie

Op een wekelijkse basis is het verplicht om deel te nemen aan een Biodanza groep, gedurende de eerste drie jaar van de opleiding. De docent van deze groep moet een gekwalificeerd I.B.F. docent zijn.

Schriftelijk verslag, resumé

De student krijgt een reader voor elke module (deze is uitsluitend voor eigen gebruik) en is verplicht om een resumé te schrijven over de theoretische aspecten van elke workshop die wordt bijgewoond. Daarnaast schrijft de student een stukje over zijn gevoels- ervaring van tijdens de vivenciele beleving. Dit verslag wordt maandelijks gegeven aan de directeur en of tutor van de School, die de student hierin begeleid om ervoor te zorgen dat de student de belangrijkste theoretische elementen van het thema begrijpt en indien nodig stuurt hij het verslag terug naar de student met zijn of haar feedback.

Evaluatie

In de loop van de training zal uw vooruitgang worden geëvalueerd door middel van een interview met de directeur of tutor aan u toegewezen. De evaluatie is om u de hulp en begeleiding, die u nodig heeft, tijdens de opleiding te geven.

Presentie

Het voltooien van de opleiding en het ontvangen van een diploma Biodanza Facilitator vereist dat alle 28 workshops en de verplichte theoretische-vivenciele seminars worden bijgewoond. Vanwege de aard van het opleidingsprogramma, dat gebaseerd is op deelname aan een specifieke groep, is de inzet van de student vereist. Elke afwezigheid moet verantwoord worden.

In het geval van ontbreken van een vereiste workshop, kan de gemiste workshop worden ingevuld in de volgende trainingscyclus van de school. In het geval waar dit niet mogelijk is, kan de student volledig de gemiste workshop in verschillende scholen inhalen, met een maximum van 2 per schooljaar.

De ongerechtvaardigde afwezigheid van de student bij drie of meer achtereenvolgende workshops en/of seminars zullen worden beschouwd als zijnde; opgegeven of verlaten van de opleiding, in welk geval de directeur het recht heeft desbetreffende student te schorsen en registratie in te trekken.

Begeleiding praktische opleiding (derde en vierde jaar)

Om de kwalificatie van Biodanza docent te verkrijgen, is het noodzakelijk om een periode van praktische opleiding te ondernemen, dat houdt in het formeren en faciliteren van een wekelijkse groep. Welke onder toezicht van de Directeur en/of een didactische docent (in overleg) wordt gevolgd.

Na de Methodologie V workshop en na een positief advies van de directeur, wordt aan de student toestemming verleend om te beginnen met de praktische opleiding. Dit wordt gegeven aan de student die voldoet aan de eisen zoals gespecificeerd in het schoolreglement.

Monografie

Aan het einde van de praktische opleiding van de student is men verplicht om een monografie te schrijven, het onderwerp van de monografie kan worden gekoppeld aan een theoretisch of praktisch aspect van de Biodanza opleiding. Het onderwerp, gekozen door de student, moet worden goedgekeurd door de directeur van de school en voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd in het schoolreglement. Als de monografie, eenmaal voltooid is, wordt deze vervolgens verstuurd naar de directeur van de school voor definitieve goedkeuring.

Monografie presentatie

Na voltooiing van de opleiding wordt de student gevraagd om zijn/haar monografie te presenteren aan een commissie, bestaande uit drie Didactische docenten, waarvan de directeur van de school er een van is. Dit moment is voor definitieve goedkeuring en om de titel van Biodanza docent te kunnen ontvangen.

Titel van Biodanza Docent geeft recht op:

 • Gebruik van de naam “Biodanza® – Sistema Rolando Toro” en het logo, beiden eigendom van het IBF, altijd op correcte wijze gebruiken bij de toepassing van het Biodanza systeem. Dit recht zal worden toegekend zolang de docent de juiste toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro met de orthodoxie praktiseert.
 • De methodologie van het Biodanza® Sistema Rolando Toro in verband brengen met de theorie en de oefeningen, gecreëerd door professor Rolando Toro Araneda en verbinden met het Biocentrisch Principe en het Theoretisch Model uitgewerkt door hem.
 • Overal uitoefenen van het beroep van Biodanza Docent in de wereld.
 • Het creëren van particuliere Biodanza Centra voor wekelijkse Biodanza sessies en/of workshops.
 • Biodanza geven aan groepen in privé- en/of openbare instellingen.

Titel van Biodanza Facilitator kan worden ingetrokken door de I.B.F. in de volgende gevallen:

 • Onjuiste toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro theorie en methode
 • Niet-naleving van de systematische samenhang in de toepassing van de Biodanza® Sistema Rolando Toro van de theorie en de methodologie.
 • Ernstig gebrek aan ethisch gedrag ten opzichte van deelnemers, studenten, collega’s, de IBF en/of de gemeenschap als geheel.

Kosten

Een opleidingsweekend kost 165 euro. 

Dat is zaterdag van 11:00 uur tot zondag 17.00 uur.

Je krijgt een reader voor elke module (deze zijn uitsluitend voor eigen gebruik).
Als je 1 jaar of alles in 1x betaald krijg je korting:

Schoolregelement

Het schoolreglement bevat alle voorwaarden en eisen voor het bijwonen van de opleiding en het is belangrijk dat de inhoud ervan begrepen en geaccepteerd wordt voordat u zich inschrijft.
Download: IBF Studieregelement klik hier

Inschrijven

Leveringsvoorwaarden

Privacyverklaring

Informatie

Als je interesse of vragen hebt over de opleiding, bel dan met Robert de Jong  06-22 9 66 808.

Robert is didactische leraar en directeur van de Biodanzaschool Midden-Nederland.

Klik hier om een email te sturen.